BURO FLOWMOTION

Privacy Verklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Buro Flowmotion (hierna te noemen “Buro Flowmotion”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Snelliuslaan 27 1187 XS, Amstelveen. Buro Flowmotion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85719358. Deze Privacy Verklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.buroflowmotion.nl (de “Website”).

Wij verzamelen deze gegevens wanneer je onze Website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Verklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 Wat voor persoonsgegevens verwerken wij?
Buro Flowmotion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 Logfile informatie

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als je onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die je bezoekt, de tijd en datum van je bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw Computer, onze Website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen jouw Computer of de bestanden die op jouw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over je log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om je als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in je webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent, door de cookies uit te schakelen in je browser.

 Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren.

 Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen jouw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

 Zeggenschapswijziging

Wanneer Buro Flowmotion, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Verklaring moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om je informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, je en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over je kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Buro Flowmotion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Buro Flowmotion kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jou en Buro Flowmotion. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 Internationale overdraging

Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten voor gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer de persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Buro Flowmotion persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Als je meer informatie wil over hoelang jouw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met

cheryll@buroflowmotion.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer je inzage wil in de persoonsgegevens, als je je gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als je uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan een derde dan kun je contact opnemen met Buro Flowmotion door een e-mail te sturen naar cheryll@buroflowmotion.nl of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Verklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. De gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cheryll@buroflowmotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen

Buro Flowmotion kan van tijd tot tijd deze Privacy Verklaring aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Verklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 Contact

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, dan kun je contact opnemen met Buro Flowmotion door een e-mail te sturen naar cheryll@buroflowmotion.nl.

Zin om te sparren over hoe effectief ondernemen er voor jouw bedrijf uit ziet? Stuur een bericht.

11 + 13 =

Effectief ondernemen & structurele groei
Stel hier je vraag.